Понеділок
19.11.2018
12:15
Вітаю Вас Гість
 
Інформатика та обчислювальна техніка
Головна Реєстрація Вхід
Меню сайту

Категорії розділу
Лаборторна робота №1 [1]
Основні елементи Windows
Лабораторна робота №2 [1]
Робота з об’єктами та стандартними програмами
Лабораторна робота №3 [1]
Робота з файлами і папками
Лабораторна робота №4 [1]
Створення та редагування документа
Лабораторна робота №5 [1]
Форматування текстових документів
Лабораторна робота №6 [1]
Інтеграція різноманітних об`єктів в документи Word
Лабораторна робота №7 [1]
Табличні представлення інформації в документі
Лабораторна робота №8 [1]
Створення електронних таблиць
Лабораторна робота №9 [1]
Форматування електронних таблиць
Лабораторна робота №10 [1]
Робота з програмою Power Point
Лабораторна робота №11 [1]
Робота в локальній мережі
Лабораторна робота №12 [1]
Робота в мережі Інтернет

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 679

Форма входу

Головна » Статті » Лабораторна робота №2

Лабoраторна робота №2

Практичні завдання

 

1.     У головному меню розкрийте пункт Найти, далі виберіть ко­ман­ду Файлы и папки. Розгляньте можливості пошуку  фай­лів і папок. Закрийте вікно.

2.     Знайдіть файл, наприклад profes.exe. Для цього виконайте такі дії:

  •    у головному меню оберіть команду Найти, потім команду Фай­лы и папки. На екрані з’явиться діалогове вікно Найти: Все файлы, в якому активізуйте вкладинку Имя и место­по­ло­жение;
  •   у полі Где искать виберіть ім’я диска С:, а в полі рядка Имя на­бе­ріть з клавіатури ім’я файла для пошуку;
  • натисніть кнопку <Найти>. У нижній частині вікна з’являться да­ні про місцезнаходження цього файла.

3.     Аналогічно пункту 2 виконайте пошук файлів *.doc на диску С:.

4.     Здійсніть пошук файлів, які були створені в січні місяці цього року. – Ви­ко­ри­с­та­ти вкладку Дата вікна Найти:Все файлы.

5.     Відкрийте пункт Справка головного меню. На екрані з’явиться вік­но Справка Windows з трьома вкладками Содержание, Ука­затель, Поиск. Відкрийте вкладку Содержание. Ви отри­ма­єте список усіх розділів довід­кової системи.

6.     Виділіть розділ Введение в Windows і розкрийте його, клацнувши ми­шею. Далі оберіть підрозділ, наприклад Первое знакомство с Win­dows  і т.д., поки не дійдете до розділу відміченого ?. Тут міс­титься конкретна довід­кова інформація.

7.     Закрийте відкриті розділи. Продивіться інші розділи довідкової сис­теми.

8.     Здійсніть пошук довідкової інформації за окремими словами. Для цьо­го у вікні Справка відкрийте вкладку Поиск. У рядку Вве­ди­те ключевое слово введіть, наприклад, Поиск файлов. Оберіть роз­діл і натисніть кнопку <Показать>.

9.     Здійсніть пошук довідкової інформації за допомогою вкладки Ука­затель, наприклад відшукайте довідку про збереження файлів.

10. Закрийте вікно Справка Windows.

11. Доповніть головне меню Пуск новими пунктами, наприклад за­пуском програми Norton Commander. Використайте пункт На­с­т­рой­ка з меню Пуск, далі оберіть пункт Панель задач и меню Пуск і на­тис­ніть <Добавить>. Командний рядок формується за до­по­мо­гою кнопки <Обзор...>. Можна також скористатися пунктом Свойства з контекстного меню панелі завдань (вкладка Настройка меню).

12. Аналогічно додайте новий пункт у меню Программы.

13. Запустіть додаток  за допомогою ярлика на робочому столі.

14. Запустіть графічний редактор Paint із папки Мой компьютер. Для цього потрібно:

  1. Відкрити вікно Мой компьютер;
  2. Відкрити вікно папки С:;
  3. Відкрити вікно папки Windows;
  4. Відкрити вікно папки Главное меню;
  5. Відкрити папку Программы;
  6. Відкрити папку Стандартные;
  7. Клацнути мишею на ярлику Paint.

15. Аналогічно запустіть програму Блокнот з вікна програми Про­вод­ник.

16. Відкрийте графічний редактор Paint (ПускПрограммыСтан­дартныеPaint).

17. Використовуючи інструменти та меню кольорів програми, ство­ріть малюнок, наприклад "Я і море”.

18. Фрагмент малюнка передайте у Word Pad .

19. Запустіть програму Калькулятор. – Команда ПускПрограммыСтан­дартныеКалькулятор.

20. Використовуючи пункт меню Вид, встановіть режим роботи каль­ку­лятора Обычный.

21. Ознайомтеся з довідковою інформацією для роботи на каль­ку­ля­торі. Для цього виконайте команду СправкаВызов справ­ки. Відкрийте розділ довідки, клацнувши мишею на значку кни­ги, далі прочитайте аналогічно підрозділи.

22. Дізнайтеся про призначення кнопок калькулятора. – Для цього пра­вою кноп­кою миші викличте питання Что это такое?. Лівою кноп­кою миші розгор­ніть відповідь.

23. Занесіть число в пам’ять – наберіть число і натисніть кнопку <MS>;

24. Додайте нове число до числа, що знаходиться в пам’яті – набе­рі­ть число і натисніть <M+>;

25. Додайте ще одне число до числа в пам’яті.

26. Викличте число з пам’яті.

27. Обчисліть середнє арифметичне десятьох чисел. –Для цього на­тис­ніть кнопку <Sta>, далі наберіть по черзі числа і після кож­но­го натисніть кнопку <Dat>. Закінчіть набір чисел кнопкою <Sta>. Для обчислення середнього арифме­тичного натисніть кноп­ку <Ave>. Результат прочитайте у вікні вве­дення чисел.

28. Знайдіть значення функції, наприклад sin 10°. – Для цього встановіть одиниці Degrees, наберіть чис­ло 10 і натисніть кнопку <Sin>.

29. Результат обчислення sin 10° передайте в Блокнот. – Для цього збе­режіть результат у буфері (команда ПравкаКопировать). Далі відкрийте програ­му Блокнот (ПускПрограммыСтан­дарт­ныеБлокнот) і виконайте команду ПравкаВставить.

30. Закрийте вікна всіх програм.

 

Контрольні питання

 1. Як знайти у файловій системі необхідний файл, групу файлів?

2. Як отримати довідкову інформацію?

3. Які критерії пошуку довідкової інформації ви знаєте?

4. Яке призначення пункту Настройка?

5. Як скоректувати системний час?

6. Яке призначення пункту Документы?

7. Які є способи запуску програм на виконання?

8. Які програми має пункт Стандартные?

9. Які пункти є в меню Настройка?

10. Як доповнити головне меню новими програмами?

11. Як добавити нові пункти в меню  Программы?

12. Як запустити програму Paint з вікна Мой компьютер?

13. Як запустити програму з папки Документы?

14. Як запустити програму за допомогою ярлика?

15. Як запустити програму з панелі завдань?

16. Як запустити додаток з пункту Программы головного меню?

17. Як здійснити налаштування клавіатури?

18. Як здійснити налаштування миші?

19. Як здійснити установку нової програми?

20. Як запустити програму Calculator?

21. Як підрахувати на калькуляторі середнє арифметичне десяти чисел?

22. Як підрахувати значення функції на калькуляторі?

23. В яких режимах працює калькулятор?

24.  Як викликати підказку про кноп­ки калькулятора?

25. Як працювати з пам’яттю калькулятора?

26. Як запустити графічний редактор Paint?

27. Який порядок дій при створенні малюнків у Paint?

28. Які інструменти має редактор Paint? Яке їх призначення?

29. Як виділити фрагменти малюнка? Які операції можна виконувати з виділеним фрагмен­том?

30. Як здійснити копіювання, розмноження та вилучення виділеного фраг­мента?

31. Як здійснюється обмін даними між програмами?

Переглядів: 2942
Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Борисевич Надія ©
2018