Понеділок
19.11.2018
11:49
Вітаю Вас Гість
 
Інформатика та обчислювальна техніка
Головна Реєстрація Вхід
Меню сайту

Категорії розділу
Лаборторна робота №1 [1]
Основні елементи Windows
Лабораторна робота №2 [1]
Робота з об’єктами та стандартними програмами
Лабораторна робота №3 [1]
Робота з файлами і папками
Лабораторна робота №4 [1]
Створення та редагування документа
Лабораторна робота №5 [1]
Форматування текстових документів
Лабораторна робота №6 [1]
Інтеграція різноманітних об`єктів в документи Word
Лабораторна робота №7 [1]
Табличні представлення інформації в документі
Лабораторна робота №8 [1]
Створення електронних таблиць
Лабораторна робота №9 [1]
Форматування електронних таблиць
Лабораторна робота №10 [1]
Робота з програмою Power Point
Лабораторна робота №11 [1]
Робота в локальній мережі
Лабораторна робота №12 [1]
Робота в мережі Інтернет

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 679

Форма входу

Головна » Статті » Лабораторна робота №3

Лaбораторна робота №3

Лабораторна  робота  №3.   Робота з файлами та папками   (5 балів)

 1. Програму Проводник за­пус­ка­ють одним із багатьох способів:

·        з головного меню (ПускПрограммыПроводник);

·        за допомогою ярлика, якщо він є на робочому столі;

·        з контекстного меню кнопки Пуск;

·        з контекстного меню папки.

Програма Проводник призначена для навігації по фай­ловій системі і вико­нання дій з об’єктами. Навігація файлів зводиться до переходу по рівнях ієрархії файлової системи. Для виконання цих дій програма містить відповідні кнопки на панелі інструментів Обычные кнопки:

кнопка Назад перехід до папки, яка була відкрита перед цим;

кнопка Вперед відміна переходу назад;

кнопка Вверх перехід на один рівень вище, тобто до батьківської папки.

      Вікно програми складається з двох основних частин: дерева па­пок (ліва сторона) і робочого поля зі змістом активної папки (пра­ва сторона). У правому  вікні відображаються об’єкти вибраної папки на лівій панелі (активна папка – на ній знаходиться курсор).

Дерево папок дає змогу переглядати будь-яку папку. Перед наз­вою папки у дереві може стояти значок <+> або < – >. Поз­нач­ка <+> означає, що папка закрита і в ній є інші папки. Якщо клац­нути мишею на позначці <+>, то зліва відкриється список папок, що є в ній, а значок <+> перетвориться на значок <–>. Позначення  <–>­ означає, що папка розгорнута до наступного рівня. Відсут­ність позначки свідчить про те, що папка порожня або містить лише файли.

   Програма Проводник відображає вміст папок, дозволяє відкривати, ко­пію­вати, переміщати, знищувати, перейменовувати папки і фай­ли, запускати інші програми.

     2. Документи, як пра­­ви­ло, створюються в конкретних прикладних програмах (додатках). Нап­риклад, запускаємо програму текстового редактора і в цій прог­рамі створюємо документ (набираємо текст на клавіатурі).

   У Windows можна створити документ без запуску прикладних додатків, але в цьому випадку іде мова про відкриття порожнього файла. Типи файлів залежать від того, які додатки встановлені на комп'ютері. Відкриття папок супровод­жується появою вікна, в якому розміщуються документи,  ярлики, файли, папки.

   Об'єкти можуть створюватись у будь-якому вікні, яке має меню Файл з командою Создать. Найчастіше для цього використовують вікна програм Проводник,  Мой комп'ютер і Робочий стол. У цьому випадку користуються або пунктом меню Файл, або контекстним меню, яке викликається правою кнопкою миші.

   Вибравши рядок Создать, відкривається підменю, в якому подано перелік типів об'єктів, які можна створити.  Наприклад, створимо папку на гнучкій дис­кеті. Для цього виконуємо команду:

Мой компьютер Диск 3,5(A:) ФайлСоздатьПапка.

 У вікні Диск 3,5(A:) з`явиться значок папки, під яким розміщено затемнене поле, в яке необхідно ввести з клавіатури ім'я нової папки, що закінчується клавішею <Enter>. Введемо, наприклад, ім'я  «Проба».   Для того, щоб зняти виділення папки темним кольором потрібно клацнути мишею на вільному полі цього вікна. Якщо два рази клацнути мишею на значку папки «Проба», то відкриєть­ся вікно «Проба», в якому  відображається вміст папки «Проба».

   Якщо в меню Создать вибрати рядок Ярлык, то відкриється діалогове вікно Создать ярлык. У полі Командная строка потрібно ввести ім'я об'єкта, для яко­го створюється ярлик (із вказівкою повного маршруту, наприклад C:\VC\VC.com) або скористатися кнопкою Обзор… для вибору шляху до об'єкта. Натиснення кнопки Далее приводить до появи вікна Выбор названия программы. У цьому вікні вказується ім'я створюваного ярлика, яке можна змінювати. Після натискання кнопки Готово у відкритому вікні з'явиться ярлик, представлений піктограмою та іменем.  Для створення ярлика будь-якого об'єк­та можна також сумістити вказівник миші з піктограмою об'єкта, клацнути правою клавішею миші і в контекстному меню, що з`явилося на екрані, вибрати команду Создать ярлык. Значок ярлика від значка об'єкта треба відрізняти по стрілці всередину, яка завжди присутня на значку ярлика.

    Якщо два рази клацнути мишею на ярлику документа, то буде неявно запущено додаток, який зв'язаний з цим документом, а сам документ буде поміщений в цей додаток. При знищенні ярлика система знищує тільки вказівку на об'єкт, сам об'єкт не знищується. Якщо знищувати об'єкт, то знищуються всі ярлики, що зв'язані з цим об'єктом.

     3.  Нагадаємо, що при  копіюванні на новому місці створюється  копія почат­кового об'єкта, а на попередньому місці він залишається без змін. При перемі­щенні об'єкта він переноситься в нове місце, а на попередньому місці він зникає.

    Найчастіше для цієї операції використовують програму Проводник. Крім того, для копіювання можна використати буфер обміну. Буфер обміну область оперативної памяті, яка використовується для обміну інформацією між додатками Windows. Буфер обміну використовують для обміну інформацією між відкритими додатками. Інформація в буфер записується за допомогою команд Копировать  або Вырезать меню Правка, а зчитується з нього за до­по­могою команди Вставить цього самого меню. Команду Вырезать пот­рібно використовувати тільки для переміщення об'єктів.

    Дуже легко виконуються ці операції з вікна у вікно (з однієї відкритої папки в іншу). Для цього використовують метод перетягування значків (буксування) за допомогою вказівника миші: об'єкт, що копіюємо, позначаємо мишею і при натиснутій лівій клавіші миші пересуваємо його в необхідне вікно.

    Допускається виконання операцій з групами об'єктів. Для цього їх необхідно виділити. Щоб виділити групу файлів, необхідно клацнути  мишею на їх значках, утримуючи клавішу <Ctrl>, або використати метод буксування миші.

     4.  Створені об'єкти можна перейменовувати шляхом редагування його імені. Для ввімкнення режиму редагування імені об'єкта використовують команду Переименовать меню Файл або таку саму команду контекстного меню. Перед цим об'єкт потрібно виділити, клацнувши вказівником миші по його значку.

     Для відміни помилково заданої команди потрібно скористатися командою Отменить меню Правка, або натиснути клавішу <Ctrl+Z>.

 Знищення об'єктів проходить таким чином:

¨   обрати об'єкт або групу об'єктів яку потрібно знищити ;

¨   відкрити меню Файл або викликати контекстне меню і виконати команду Удалить;

¨   після появи діалогового вікна Подтверждение  удаления папки натиснути кнопу Да або Нет, якщо передумали знищувати об'єкт.

    Можна знищити відповідний об'єкт без використання меню, натиснувши клавішу <Del>, або використати метод перетягування об'єкта в Корзину.

1.    Переглянути інформацію про файли та папки зручно за допомогою команди Свойства  контекстного меню файла чи папки.

6.  Інформація, що зберігається  на магнітних носіях, може бути зруйнована, тому необхідно мати архівні копії документів, програм тощо. Але зберігати ко­пії в початковому вигляді не вигідно через великі обсяги інформації. Доцільно вихідну інформацію попередньо стиснути, а потім створювати копії. Такий про­цес створення архівних копій називається архівацією. При архівації еконо­миться від 20 до 90% дискового простору. Ступінь стискання залежить від типу вихідного файлу. Архівація проводиться також при передачі даних по мережі.

Архівація (упаковка) – це розміщення вихідних файлів у архівний файл у стиснутому вигляді. Для архівації файлів використовують спеціальні програми, які називають архіваторами. За допомогою архіваторів можна додавати файли в архів, переглядати файли в архіві, знищувати файли в архіві, проводити розархівацію (розпакування) файлів до початкового вигляду.

Найпоширенішою серед архіваторів є програма Winrar.exe. Ця програма призна­че­на для створення й обслуговування архівів даних у форма­тах rar, zip, arj. Вікно програми Winrar.exe має типову структуру вікна програмних засобів для Windows з пунктами меню  Файл ( підготовчі команди), Команды ( робота з архівами),  Параметры (операції налаштування). Програма Winrar має власні засоби навігації по файловій системі і два режими роботи з файлами та архівами.  При запуску програми з робочого столу або через Головне меню Winrar відкривається в режимі роботи з файлами, якщо програму запускати через піктограму архіву, то в режимі роботи з архівами.

Створення архівів полягає у виконанні таких дій:

-       помістити всі файли, призначені для архівації в одну папку, наприклад за допомогою програми Проводник.

-       виділити файли, які будемо архівувати.

-       виконати команду КомандыДобавить файл в архив  . З`явиться діалогове вікно. Для створення архіву в поточній папці в цьому вікні вводять його ім`я. Для створення архіву в іншій папці, обираємо потрібну папку за допомогою кнопки  Обзор. Якщо в діалоговому вікні встановити ознаку SFXarchive, то створимо архів, що сам себе розпаковує.

Перегляд вмісту архіву здійснюють за допомогою команди Коман­дыПросмотр файла.

Розархівацію архіву  виконують за допомогою команди КомандыИзвлечь файлы из архива .

Комп`ютерний вірус – це невелика програма, яка, попавши разом із файлом в комп`ютер, може  самостійно розмножуватись і заражати інші файли. Для виявлення та ліквідації вірусів розроблені антивірусні програми. Але антивірусні програми здатні находити та ліквідовувати тільки певні типи вже відомих вірусів. З невідомими вірусами ці програми боротися можуть не завжди, тому ні одна антивірусна програма не може гарантувати виявлення всіх вірусів. Най­популярнішими є антивірусні програми DrWeb, AdInf, McAfee. Програма DrWeb може боротися із складними вірусами, навіть невідомими (до 30 тисяч вірусів). Програма DrWeb працює як в інтерактивному режимі, так і в режимі реального часу  з використанням меню вікна програми та панелі інструментів.
Переглядів: 1942
Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Борисевич Надія ©
2018