Понеділок
19.11.2018
11:54
Вітаю Вас Гість
 
Інформатика та обчислювальна техніка
Головна Реєстрація Вхід
Меню сайту

Категорії розділу
Лаборторна робота №1 [1]
Основні елементи Windows
Лабораторна робота №2 [1]
Робота з об’єктами та стандартними програмами
Лабораторна робота №3 [1]
Робота з файлами і папками
Лабораторна робота №4 [1]
Створення та редагування документа
Лабораторна робота №5 [1]
Форматування текстових документів
Лабораторна робота №6 [1]
Інтеграція різноманітних об`єктів в документи Word
Лабораторна робота №7 [1]
Табличні представлення інформації в документі
Лабораторна робота №8 [1]
Створення електронних таблиць
Лабораторна робота №9 [1]
Форматування електронних таблиць
Лабораторна робота №10 [1]
Робота з програмою Power Point
Лабораторна робота №11 [1]
Робота в локальній мережі
Лабораторна робота №12 [1]
Робота в мережі Інтернет

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 679

Форма входу

Головна » Статті » Лабораторна робота №5

Лaбораторна робота №5

Лабораторна  робота  № 5.  Форматування текстових документів (4 бали)

 

1. Більшість операцій виконуються над фрагментами тексту. Для цьо­го необхідно вміти виділяти фрагменти (інверсним кольором). Фраг­мент тексту можна виділити методом протягування миші або з кла­віатури клавішами керування курсором при натиснутій кла­ві­ші <Shift>.

        Існують інші способи виділення елементів тексту:

·        щоб виділити слово, треба 2 рази клацнути на ньому мишею;

·     щоб виділити речення, треба натиснути клавішу < Ctrl > і 1 ра­з клацнути мишею в межах речення;

·        щоб виділити абзац, потрібно в межах абзацу 3 рази клацнути ми­шею;

·     щоб виділити весь текст (усі абзаци), потрібно виконати ко­ман­ду ПравкаВыделить все, або натиснути комбінацію клавіш <Ctrl+A>.

   Для виділення елементів тексту можна використовувати смугу виділення   (зліва від тексту на чистому полі):

·        щоб виділити рядок – – один раз клацнути мишею зліва від по­ля рядка;

·        щоб виокремити абзац – 2 рази клацнути мишею;

·        щоб виділити весь текст – 3 рази клацнути мишею на полі ви­ді­лення.

   Копіювання, переміщення й вилучення фрагментів тексту. Ко­пію­вання здійснюється командою ПравкаКопировать. Копія по­міщається в буфер обміну і може багатократно вставлятись у текст з до­помогою команди ПравкаВставить.

   Для переміщення фрагмента тексту використовують команди Прав­каВырезать, а потім ПравкаВставить.

   Вилучення виділеного фрагмента здійснюють командою ПравкаУда­лить або клавішею <Del>.

   Можна також використовувати спеціальні кнопки на панелі інстру­мен­тів:

 - копіювати в буфер;

 - виділений фрагмент вилучити з документа і помістити в буфер  об­мі­ну;

 - вставка фрагмента з буфера на місце знаходження текстового курсора.

   Інші способи виконання цих операцій основані на використан­ні миші:

·        виділений фрагмент переміщається на нове місце методом протягування миші;

·        для копіювання фрагмента  додатково натискується клавіша <Ctrl>;

·     для виділеного фрагмента правою кнопкою миші викликається кон­текстне меню з командами Вырезать, Копировать, Вста­вить, Удалить.  

2. Форматування тексту – це зміна зовнішнього вигляду тексту без змі­ни його змісту. Форматування виконують за допомогою ко­манд головного меню, або кнопок на панелі форматування. Фор­ма­тування тексту зводиться до форма­тування символів та абзаців.

Налаштовування шрифту здійснюється командою ФорматШрифт. Діалогове вікно "Шрифт” містить дві вкладки: Шрифт і Интервал. На вкладці Шрифт можна вибрати тип шрифту, стиль шрифту (зви­чайний, курсив, напівжирний, підкреслений), розмір шрифту (в пунктах), колір шрифту, верхні і нижні індекси та інше. На вкладці Интервал можна вка­зувати інтервал між символами. Швидко встановити формат шриф­ту можна, використовуючи кнопки панелі інструментів Фор­матирование: <Шрифт>,<Размер шрифта>, <Ж>,<К>, <Ч>.

Форматування абзаців здійснюється за допомогою панелі інструментів Форматирование, або командою ФорматАбзац, яка ви­кликає діалогове вікно "Абзац”, що містить дві вкладки.

   На вкладці Отступы и интервалы задають способи вирівнювання абзаців,  границі абзаців злі­ва і справа, відступ для першого рядка абзацу, відступи перед першим та останнім рядками абзацу, міжрядковий і міжабзацний інтервали, зміщення тек­сту абзацу відносно ширини. На вкладці Положение на стра­ни­це задають правила розташування абзацу на сторінці, наприклад, аб­зац цілком на одній сторінці. Абзаци можна заключати в пря­мо­кутну рамку, а поле рамки заповнювати узором і фоном. Для цьо­го використовують команду ФорматОбрамление и запо­л­не­ние. В діалоговому вікні є дві вкладки: Обрамление і За­пол­не­ние.

4. Багато документів містять списки. Існують різні ти­пи списків: маркіровані, нумеровані, ієрархічні. Список формується як до введення еле­ментів у списки, так і для вже набраних елементів у виг­ляді окремих абзаців.  Існують декілька способів формування списків:

– з допомогою команди ФорматСписок;

– з допомогою відповідних кнопок панелі інструментів;

– з допомогою контекстного меню, вибравши команду Список.

    Команда ФорматСписок виводить діалогове вікно з вклад­ка­ми, що відпо­відають типу списку.

    На вкладці Маркированный вибирається символ, що виділяє кож­ний еле­мент списку. Задається розмір, позиція і колір мар­ке­ра.

    На вкладці Нумерованный вибирається один із семи форматів чи­сел для нумерації елементів списку (арабські, римські, ...), по­чат­ковий номер. Кнопкою <Изменить> можна самостійно задати па­­раметри нумерованого списку.

    На вкладці Многоуровневый можна вибрати формат чисел для ну­мерації елементів ієрархічного списку. Для зміни ієрархії нео­б­хід­но встановити курсор на елемент і натиснути клавіші:

   <Shift>+<Alt>+<→> для пониження рівня;

   <Shift>+<Alt>+<←> для підвищення рівня ієрархії,

або відповідні кнопки на панелі інструментів.

    Щоб закінчити формування списку два рази натискуємо кла­ві­шу <Enter>.   Для того, щоб вилучити список, необхідно:

   виділити елементи списку;

  виконати команду ФорматСписокУдалить, або виділити елементи списку і клацнути клавішу Delete.

    Елементи будь-якого списку можна упорядкувати за алфавітом, а та­кож за спаданням та зростанням. Для цього треба виділити еле­мен­ти списку і виконати  команду ТаблицаСор­ти­ров­ка.

 

Переглядів: 4746
Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Борисевич Надія ©
2018