Понеділок
19.11.2018
10:55
Вітаю Вас Гість
 
Інформатика та обчислювальна техніка
Головна Реєстрація Вхід
Меню сайту

Категорії розділу
Лекція 1 [8]
Основи інформатики
Лекція 2 [5]
Структура інформаційної системи
Лекція 3 [9]
Робота в операційній системі Windows
Лекція 4 [8]
Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 679

Форма входу

Головна » Статті » Лекція 3

Лекція 3 -~- § 5. Вікна, дії з вікнами

§ 5. Вікна, дії з вікнами

При роботі з Windows кожному відкритому додатку (папці) відво­диться вікно, причому всі вікна мають певні елементи.

Вікно є основним об’єктом Windows. В операційній системі Windows можна виділити чотири типи вікон: вікна папок; вікна додатків; діалогові вікна; вікна документів.

Вікна папок містять значки об’єктів, що знаходяться в цій папці.

Вікна додатків містять елементи управління додатком та вікна доку­ментів.

Діалогові вікна містять тільки елементи управління.

Вікна документів містять самі документи.

Елементи вікон додатків і вікна папки

Розглянемо структуру вікна Windows-додатка на прикладі вікна Мой компьютер (рис. 14). Цей додаток є своєрідним файловим менеджером, що забезпечує роботу користувача з дисками, папками, файлами.

Для запуску додатка потрібно двічі клацнути лівою клавішею миші (далі, якщо не буде зазначено інше, то під клацанням мишею будемо розуміти клацання лівою клавішею миші) по значку Мой компьютер, що знаходиться на робочому столі.

Основні елементи вікна Windows-додатка такі:

1. Рядок заголовку, який розміщується у верхній частині вікна. В ньому виводиться назва прикладної програми і ім’я відкритого об’єкта (папки, додатка, документа). Зліва виводиться малюнок – кнопка-піктог­рама, що відповідає цій задачі. Цією піктограмою будуть позначатись усі документи, що створені цією задачею. Якщо клацнути мишею по цій кнопці, то відкриється системне меню для управління вікном. Це меню використовують, коли бажають управляти вікном за допомогою клавіш клавіатури. При роботі з мишею це меню не використовується. У правій частині рядка  заголовка розміщені три кнопки управління вікном.

Кнопка Свернуть  ­– якщо клацнути по цій кнопці, то зменшуються розміри вікна, хоча програма залишається завантаженою і може навіть продовжувати обчислення. Ім’я вікна і відповідна піктограма з’являються на панелі задач.

Кнопка Развернуть  розкриває активне вікно до розмірів повного екрана, або до розмірів вікна додатку.

Кнопка Восстановить  з’являється в рядку заголовка замість попередньої кнопки, коли вікно розкрито до максимальних розмірів. При клацанні по ній вікно набуде попередніх розмірів.

Кнопка Закрыть  закриває вікно (додаток). Якщо документи цієї програми ще не збережені, то з’явиться відповідне попередження.

2. Рядок меню. Під рядком заголовка розміщується рядок меню з  назвами пунктів (опцій) меню. Для кожної програми у цьому рядку є свої індивідуальні пункти меню. Але ці чотири – Файл, Правка, Вид, Cправка присутні завжди для будь-якої програми.

Меню Файл використовується для роботи з дисками, папками, файлами, ярликами. Перелік команд цього меню залежить від типу вибра­ного об’єкта.

Меню Правка використовують для вибору об’єкта та його редагуван­ня.

Меню Вид призначено для зміни параметрів перегляду інформації у вікні. Якщо клацнути мишею по пункту меню Вид, то відкриються підпункти цього меню: 1) Крупные значки, 2) Мелкие значки,  3) Список,   4) Таблица,   5) Упорядочить  значки тощо. Перші два пункти забезпечують подачу всіх об’єктів у вигляді піктограм. Команда Список дозволяє розмістити значки об’єктів та їх імена у вигляді списку. Команда Таблица, крім списку об’єктів, виводить повну інформацію: тип, розмір, дата тощо. Команда Упорядочить значки використовується для сор­тування об’єктів за іменем, типом, розміром, часом створення (зміни) і т.д.

Меню Cправка використовується для отримання довідкової інформації.

3. Панель інструментів. Під рядком меню розміщена панель інструментів. На панелі інструментів є кнопки-піктограми, які дублюють основні команди меню. Клацання мишкою по кнопці забезпечує вико­нання відповідної команди. Кнопки панелі інструментів використовують для відкриття списку, вибору диска, вибору папки тощо.

Якщо двічі клацнути лівою клавішею миші по значку папки у вікні, то можна відкрити для вибраної папки окреме вікно, яке розміщене над основним. Попереднє вікно залишається в пам’яті.

4. Рядок стану. Внизу вікна розміщено рядок стану, що містить інформацію про об’єкти у вікні, або довідкову інформацію про вибрану команду меню.

  Панель інструментів і рядок стану можна усунути, якщо зняти мітки з відповідних пунктів меню Вид.

5. Смуги прокрутки. Якщо інформація, яка виводиться на екран, не може поміститись у вікні, то автоматично з’являються смуги прокрутки з кнопками управління. За допомогою цих кнопок забезпечується пере­міщення інформації у вертикальному та горизонтальному напрямках.

 Крім кнопок-стрілок, у смузі прокрутки є ще повзунок для більш швид­кого пересування по зображенню у вікні. Для цього потрібно пересувати повзунок за допомогою миші при натиснутій лівій клавіші.


Рис. 14. Вікно "Мой компьютер”

 

  Операції з вікнами. Для зміни розмірів вікна та зміни його положення на робочому столі можна користуватися клавіатурою або мишкою. Звичайно, зручніше користуватися мишею. Наведемо основні операції з вікнами, що виконуються мишею.

Активізація вікна здійснюється простим клацанням миші всередині вікна. Активне вікно розміщується зверху інших вікон. Такого ж резуль­тату досягають клацанням мишею по кнопці додатка на панелі завдань.

Зміна розмірів вікна (крім діалогового, розмір якого не змінюється) частково здійснюється за допомогою кнопок керування вікном, що знаходяться в рядку заголовка. Для довільної зміни розмірів вікна потягніть покажчиком миші за будь-яку зі сторін вікна (для зміни одного розміру) або за кут (для одночасної зміни довжини і ширини вікна).

Переміщення вікна. Щоб перемістити вікно, необхідно перевести курсор миші на заголовок вікна, натиснути ліву кнопку миші та перетягнути мишу у відповідному напрямку. Відпустивши клавішу миші, вікно займе нове положення.

Крім цього, певні можливості для маніпуляції з вікнами додатків надає панель задач. Ми вже знаємо, що на панелі задач виникають кнопки відкритих об’єктів і за допомогою цих кнопок можна переходити від одного об’єкта до іншого.

Якщо клацнути правою кнопкою миші по незайнятій вікнами додатків частині панелі задач, то для впорядкування вікон відкриється контекстне меню з наступними командами: Каскадом, Сверху вниз, Слева направо. Окрім цього, в контекстному меню панелі задач є корисна команда Свернуть все окна. Вона дозволяє згорнути на панель задач усі вікна та відкрити робочий стіл.

 

Контекстне меню – це меню, що викликається правою клавішею миші та містить список можливих команд, які користувач може виконати з даним об’єктом.

 

Завершує список контекстного меню пункт Свойства. Цей пункт призначений для перегляду або зміни характеристик об’єкта.

Діалогові вікна. Поряд з вікнами додатків, папок, документів існують ще діалогові вікна. Діалогові вікна виникають автоматично в центрі екрана, коли користувач хоче виконати якусь команду операційної системи або відкритого додатку з метою зміни режимів роботи та задання додаткової інформації.

Для взаємодії користувача з системою діалогові вікна мають спеціальні елементи керування: кнопки, списки, рядки введення, вкладки, прапорці, перемикачі, повзунки, лічильники (рис. 15).Кнопки указують на те, які дії ви можете виконати, наприклад, кнопка ОК закриває діалогове вікно із збереженням всіх змінених значень параметрів. Кнопки Отменить і   закривають вікно без зміни значень параметрів. Кнопка Применить дозволяє зберегти внесені зміни параметрів у вікні, не закриваючи вікна. Кнопка  - новий елемент в заголовку діалогового вікна. Ця кнопка дозволяє одержати довідкову інформацію про елементи діалогового вікна. Для того, щоб отримати довідку, потрібно спочатку мишею клацнути по кнопці , при цьому зміниться вказівка миші на . Тепер якщо вказівку миші сумістити з будь-яким елементом вікна і натиснути ліву кнопку миші, то з’явиться панель з довідковою інформацією.

Список. В діалоговому вікні використовуються відкриті списки і списки, що розкриваються. У відкритому списку елемент списка вибирають за допомогою смуги прокрутки. При роботі з розкривними списками спочатку його потрібно відкрити за допомогою кнопки зі стрілкою .

Рядок введення використовується для введення інформації з клавіатури. Перед початком введення тексту потрібно по цьому рядку клацнути мишею. Після появи текстового курсора можна починати вве­дення інформації.

Вкладки. Діалогове вікно може мати декілька сторінок. Кожна сторінка позначається вкладкою, що зовні нагадує закладку. Клацнувши мишею по верхньому краю вкладки, на екрані виводиться наступна сторінка.

Прапорці. Такі елементи використовуються для вибору параметрів або установки відповідних режимів роботи. Вони позначаються маленькими квадратиками. Прапорці вважаються установленими, якщо у квадратиках встановлено значок . Стан будь-якого прапорця не залежить від стану іншого, тобто одночасно можуть бути ввімкненими декілька прапорців.

Перемикачі теж служать для вибору параметрів та режимів як і прапорці, але із запропонованого списку параметрів потрібно вибрати тільки один з них. Цей вибраний елемент позначається крапкою в кружечку .

Повзунок  використовують для вибору значення деякого параметра з відповідного інтервалу, наприклад, швидкості переміщення курсора.

Лічильники. Цей елемент являє собою віконце, у якому відоб­ражаються конкретні числові значення параметра та дві кнопки управління – пара стрілок, натисканням на які можна збільшити або зменшити значення чисел у поєднаних з ними полях.

Переглядів: 33989
Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Борисевич Надія ©
2018